Várostörténeti Múzeum /Tímárház

Várostörténeti Múzeum /Tímárház

7621 Pécs, Felsőmalom u.9.

A múzeum történeti osztálya 1984-ben költözött az akkor felújított Tímárházba (Felsőmalom u. 9.), amely azóta helyet ad gyűjteményeinek, kiállításainak. Ez a jeles ipari műemlék a 18. század utolsó harmadában épült, és a 19. század végéig tímárműhelyként, a tímárcsaládok lakhelyeként, táncra, evésre, ivásra, mulatságokra alkalmat adó vendéglátó helyként működött.

A Tímárház emeletén kapott helyet az a nagy szabású tárlat, amely számos dokumentum, műtárgy, fotó, térkép, makett segítségével mutatja be városunk történetének jellemző mozzanatait a 143 évig tartó török uralom alóli felszabadulástól (1686) a második világháborúig, illetve az azt követő koalíciós időszakig (1948). A sok látnivaló közül kiemelkednek például a múzeum makettjei (a régi városházák, Gázi Khászim pasa dzsámija, bosnyák-ház, harangöntő műhely, székesegyház, a városfallal övezett Pécs városa a 18. században), a századforduló divatját felidéző öltözetek darabjai, a 18. századi céhes ipar és a 19. századi korai gyáripar, a bányászat, a nyomdászat, a kulturális élet emlékei és az enteriőrök (19. század eleji konyha-részlet, a századforduló bányászlakásait felidéző enteriőr, kávéház, suszterműhely és szatócsbolt a két világháború közötti időszakból). Aki a múzeumi honlapot felkeresi, több mint harminc várostörténeti témában szerezhet ismereteket, érdekes hangzó anyagokat hallgathat, még játékra is lehetősége nyílik. Az állandó kiállításnak ez a virtuális tárlata a múzeumban látottak iskolai feldolgozását is segítheti.