Kiskunsági Nemzeti Park

Kiskunsági Nemzeti Park

6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.
76/482-611
titkarsag@knp.hu
76/481-074

A Kecskeméti Kistérség múltat idéző természeti képét, mely az egykori „kecskeméti pusztákból” megmaradt, ma is felfedezhetjük a Kiskunsági Nemzeti Park itt található védett területein. A mozaikos felépítésű kultúrtáj egyhangúságát tágas horizontú szikesek, hullámos felszínű homokhátak, lefolyástalan mocsarak és lápok, nedves rétek, valamint Tisza menti holtágak törik meg. A múlt és a jelen, valamint a jövő ötvözetét hordozza ez a vidék, hiszen egy letűnt és sok tekintetben átalakult kiskunsági táj látványával szembesül az ide látogató.  A kistérségben három nagyobb nemzeti parki egység található, ám nem szabad megfeledkeznünk Bugacpusztáról sem, mely ugyan a kistérség területén kívül esik, de múltja és hagyományai  Kecskemét városhoz kötik.

A természeti turizmus kereteit kitöltő és a szabadidő eltöltésre alkalmas „zöldterületek” száma és aránya ugyan szerény, de ezek mégis megfelelőek arra, hogy egy-egy hétvégi egyéni vagy csoportos kirándulásra alkalmat teremtsenek. A nemzeti parki területek mellett meg kell még említenünk azokat a területeket is, melyek az önkormányzatok „helyi védelme” alatt állnak. Számos mesterségesen kialakított vízfelület, horgásztó, parkerdő, szabadidő park vagy kalandpark szolgálja még a kikapcsolódást és a kultúrált élményszerzés örömét.  Külön ki kell emelni még a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. tevékenységét, mely helyi szinten jóléti és közösségi fejlesztéseivel hozzájárult ahhoz, hogy a nyilvánosan látogatható erdőfelületek nagysága növekedjenek. A KEFAG Zrt. több létesítménye a helyi lakosság rekreációját és az ifjabb korosztályok környezeti nevelését szolgálja.  A kistérség egyik meghatározó szegmense még a lovas turizmus, melynek lehetőségei koránt sincsenek kihasználva. A táji és  természeti értékeken kívül a hagyományos tanyasi életmód is az itteni vidék karakteres megjelenítője.