Érseki Gyűjteményi Központ

Érseki Gyűjteményi Központ

3300 Eger, Széchenyi u. 1.
+36-36-517-751

Az egri Érseki Gyűjteményi Központ a Főegyházmegye levéltárát és múzeumát magába foglaló intézmény. Egerben a muzeológiának immáron több, mint másfél évszázados hagyományai vannak. Első lépésnek Pyrker János László egri érsek székfoglalása tekinthető, akinek festménygyűjteménye a mai Nemzeti Múzeum anyagának egy igen jelentős részét képezi. Utódai is követték példáját. Az egri egyházi gyűjtemények sorsát, mint hazánkban oly sok helyen a II. Világháború és az államosítás pecsételte meg. Csak a rendszerváltást követően került sor a gyűjtemények tulajdonjogának tisztázására. A Főegyházmegye visszanyerte gyűjteményei feletti tulajdonjogát, egyidejűleg pedig letéti szerződésekben biztosította azokat a jelenleg gondozó intézményeket, amelyek meghatározott, de belátható ideig kiállításaikban és egyéb tevékenységeiknek megfelelően használhatják a gyűjtemény darabjait. 1992-ben nyílt először lehetőség arra, hogy megteremtsük a működésünkhöz szükséges anyagi feltételeket. A mi esetünkben közös intézményként működik a múzeum és levéltár, és erre való tekintettel egy épületben is nyertek elhelyezést. 1993-ban nyílt meg az intézmény állandó kiállítása, mely az egri püspökök és érsekek történetét mutatja be a török kiűzésétől a második világháború végéig .