Vaszary-villa

Vaszary-villa

2890 Tata, Művész köz 1.

Kertben, szabadon álló, földszintes, téglalap alaprajzú, jellemzően sátortetős villaépület. Tetőtere részben beépítve, az ablakok körül megnyitott tetőszakasszal és fűrészelt oromzati díszű tetőfelépítménnyel. Utcai homlokzatának K-i sarkán, félköríves, mellvédes, fedett terasz. Síklefedésű belső terek, részben korabeli nyílászárók.

Építtette Vaszary János festőművész 1906-ban (építész: Toroczkai Wigand Ede). külső leírás A Művész közre néző déli homlokzat földszintjének középtengelyében egy összetett nyílás látható, mely középen egy ajtóból, tőle jobbra és balra - az ajtó szemöldökének magasságában - egy-egy ablakból áll. Tőlük balra emléktábla.

A homlokzat jobb oldalán kis félköríves terasz figyelhető meg, a fölé kinyúló - téglából falazott pillérrel alátámasztott - tetővel. A teraszról egy erkélyajtó vezet a belsőbe. A keleti homlokzat lábazatában két - angolaknában elhelyezett - vasrácsozott pinceablak látható. Az észak-keleti sarkot szintén egy kőmellvédes terasz foglalja el, melyre keleten két ajtó, valamint középen egy ablak nyílik.

A terasz alá fut be észak felől a pincelejárat. A két térből álló pince poroszsüveg boltozatos. Északról a lábazatban újabb két pinceablak figyelhető meg, a földszinten más nyílás nincs. A nyugati homlokzat északi részét egy nagyméretű, téglából falazott ív töri meg, mögötte a falazat beugrik. Ettől jobbra egy négy lépcsőfokkal megemelt bejárati ajtó látható. Ettől jobbra majolika keretben Mária gyermekével, ornamentikus díszítéssel. A következő tengelyben két egymás alatti nyílás látható, melyből az alsó egy angolaknás pinceablak, felette egy állótéglány alakú ablak. A manzárdtetőben a délkeleti sarokban - a földszinthez hasonlóan - terasz figyelhető meg. Róla dél felé két ablak nyílik.

Az északkeleti sarkon szintén ablak nyílik a manzárdtetőben. A tető északi és nyugati részét csak egy-egy padlásszellőző töri meg.