Villány-Siklósi borvidék

Villány-Siklósi borvidék

7773 Villány, Deák F. u. 22.
06/72-492-242

A borvidék összes területe: 4 792 ha
Hegyközségi nyilvántartás szerint: 1 899 ha
A borvidékbe tartozó települések száma: 16

Hazánk egyik legjellegzetesebb, legdélebbre eső borvidéke. Rangját évszázadok óta, elsősorban a Villány környékén termett kitűnő vörös borok adják.
A borvidék két körzetre tagolódik. A Villányi körzet 5, a Siklósi körzet 11 település szőlőterületeit foglalja magába.
Régészeti leletekből kitűnik, hogy már a borszerető rómaiak művelték itt a szőlőt. Fontos termesztéstörténeti események köthetők a török hódoltságot követő időszakhoz is. Ekkor hozták ugyanis a környékre beköltöző rácok a Kadarkát, illetve az elnéptelenedett baranyai falvakba betelepített német szőlőmunkások feltehetőleg a Kékoportót. A filoxéravész után vált jelentős fajtává az Olasz rizling.
A Villányi borvidék klímája szubmediterrán jellegű. A borvidék legfőbb talajképző kőzete a lösz, melyhez helyenként dolomit és mészkőtörmelék keveredik. Talajai változatosak.
A Kadarka a magas művelésű szőlőkből kiszorult, helyét a Kékfrankos vette át, aminek bora Villányi burgundi néven vált elismertté. Az utóbbi egy-két évtizedben a borvidéknek egyre nagyobb rangot adnak a Cabernet franc és Cabernet sauvignon fajtákból készített kitűnő minőségi borok, melyek már-már közelítenek a mediterráni vörös borokhoz. A fehér borok közül az Olasz rizling és a Hárslevelű a legismertebbek és legkeresettebbek.
A borvidék csodálatos földrajzi fekvése és több etnikumhoz kötődő kultúrája (magyar, német, délszláv) az, ami a szőlőtermesztést, a borászkodás tudományát és a borokat évszázadok alatt érlelte, csiszolta, és ez, ami ma idehívja a látogatókat. A borturizmus egyre meghatározóbbá válik ezen a tájon is, sőt az itteni termelők voltak azok , akik elsőként kezdték a borút kiépítését.
A borvidék fejlődése már a nagy gazdasági és társadalmi változások előtt, az 1980-as években megindult, amikor a korszerűbb, minőség-központú szőlőtermesztési módszerek megjelentek. Magyarország legismertebb borászai közül sokan kötődnek ide, akik különösen a sokat tettek a borvidék felvirágoztatásáért. Ők nemcsak a minőséget helyezték középpontba, hanem a hozzákapcsolható termelési hátteret és igyekeztek munkájukat is minél jobban megismertetni fogyasztóikkal. Nem véletlen, hogy ma Magyarországon a legnagyobb áron a villányi borok kelnek el. A híres borászok neve márkanévvé vált és a fogyasztók így jobban eligazodnak a márka mögött álló borok között. Mára a termékszerkezetben egyre inkább megjelennek a dűlőszelekciós borok, amelyek évjáratonként még jobb és kifinomultabb minőséget és természetesen nagyobb árat is képviselnek.
A borvidék ereje - az adottságokon túl - a termelők kezdettől fogva meglévő szervezettségében is megmutatkozik. Ennek példái a borturizmus közös fejlesztése, a borvidéki rendezvények megszervezése, amihez kulturális és gasztronómiai események is kötődnek.

A borvidék titka abban rejlik, hogy a kiváló természeti adottságokban (éghajlat, domborzat, fajták) meglévő lehetőségeket közös és egyéni munkával jól ki is kell aknázni és minden termelő és fogyasztó számára elérhetővé tenni.

További információ:

Siklós-Villányi Borút Egyesület
Zentai Judit, 7773 Villány, Deák F. u. 22.
Telefon: 06/72-492-242, 06/72-492-181