Mária-szobor

Mária-szobor

9730 Kőszeg, Jurisics tér

A Jurisics tér elliptikus vonalú, lépcsőzetesen kiemelt részén áll a Mária-szobor. A szobor 1739-ben készült, Lorenz Eisenköbel soproni kőfaragómester munkája volt, akit a város a Mária-kultusz ellen tiltakozó protestánsokra kivetett pénzbírságból fizetett meg.
A szobor hatszögletű posztamensét (alapzatát) kőbábos kerítés veszi körül. Eredeti formájában csak lánccal összekapcsolt hat tömzsi homokkőoszlop határolta. A posztamens északnyugati oldalába vésett szöveg kronosztichonja utal a készítés évére, 1739-re: "HonorI VIrgInIs DeIparae RosarII RegInae PosVIt CoLossVM LIbera RegIaqVe Vrbs GInsIenIs" (Az istnszülő Szűznek, a rózsafüzér királynéjának tiszeletére állította azt az oszlopot Kőszeg szabad királyi városa).

A posztamens déli oldalán ugyancsak 1739-es latin felirat áll: "Regina Sacratissimi Rosarii Ora Nobis - 1739" (A legszentebb rózsafüzér királynéja, imádkozz értünk - 1739.)
A posztamensen csavart törzsű, csigás fejezetű oszlop emelkedik. A fejezet fölötti lemezen helyezkedik el az összekulcsolt kizű főalak, a szokásos ábrázolásban: földgömbön állva, lába alatt kígyóval, feje fölött csillagkoszorúval. A szobor kissé provinciális jellegű, finom barokk munka. (Festését Óberer János kőszegi képíró végezte.)

Lorenz Eisenköbel szobrát először 1853-ban restaurálták. Erről tudósít minket a poszatmens északkeleti oldalán lévő felirat: "Stat Vam HanC RenoVantIbVs InCoLIs GInsIensIbVs a VXILIIs VIrgo DeIpara AssIstIto" (Légy oltalmazója istenszülő Szűz Kőszeg polgárainak, akik ezt a szobrot megújítják!). A szövegben levő kiemelt, római számértékű betűk adják ki a helyreállítás évszámát.

A legutolsó, 1977-es restaurálásta a nevezetes 1912-es előzte meg, amelyet ugyancsak latin nyelvű szöveg örökít meg: "Sub tuum praesidium confugerunt scelesti, nunc autem statuam tuam renovates Urbs regia, libera fidelesque - 1912" (A bűnösök oltalmad alá menekültek, most pedig szobrokat megújítják: a szabad királyi város és a hívők - 1912.)

Ekkor nemcsak a posztamensen álló három mellékalakot: Szent Joachim, Szent Anna és Szent József szoboralakjait távolították el indokolatlanul - úgy, hogy ma sem tudjuk hollétüket -, hanem a főalakot is kicserélték. Az eredeti, 1739-es Mária-szobrot végül is 1977-ben helyezték vissza, ezzel - több mint ötven esztendő múltán - legalább a főalak a helyére került. Az 1912-es változat a plébánia udvarán áll. A csavart törzsű barokk oszlopon kis puttófugurák láthatók. Nagyon szép azonban a kőbábos kerítés míves kovácsoltvas ajtaja. Az 1977-es restaurálást Molnár Jenő szobrászművész és Sárközi Ferenc díszítő szobrász végezték.