Balatonszőlősi kirándulások

Balatonszőlősi kirándulások

8230 Balatonszőlős

1. útvonal
A falu nyugati végén, a 2. számú fotótúra-ponttól indulunk. Innen vissza a faluba, és a buszfordulónál délre tartó utcán át, a zöld színű turista-jelzésen megyünk Aszófő felé. Az erdőhatárig, a piros turista-jelzés is erre tart, majd az erdőhatárnál, a piros jelzés balra, a Malom-völgy felé visz. A zöld jelzé-sen megyünk tovább, az erdőbe. Mintegy 800 méter után, jobb felé széles földútra térünk, melyen 500 méter megyünk. Ezen a szakaszon érdemes a földút talpára nézni, ahol a szálban álló, vöröses színű, kemény, kovás, tűz-köves mészkőből kimállva, élénk vörös színű tűzkő-kavicsok peregnek ki. Ezekből, egy-egy szép példányért érdemes lehajolni. Hamarosan útelágazás-hoz érünk, melynél jobbra kell felfelé menni, a Vásár-hegynek. A tető közelé-ben, az út két oldalán, felhagyott kis kőfejtő-gödröket láthatunk. Innen dél fe-lé visszatekintve, szép panoráma nyílik a Tihanyi-félszigetre. A hegy északi oldalán lefelé tartva, érjük el az 1. számú fotótúra-pontot. Innen vissza me-gyünk a zöld jelzésig, az aszófői útra, és ezen megyünk egy 500 métert Aszó-fő felé, majd balra fordulunk a szőlők felé egy földútra, mely levezet a Ma-lom-völgybe. A patak hídján áthaladva már a piros turista-jelzés vezet észak-ra, be a völgybe. Előbb egy pihenőhelyet érintünk, majd a Szőlősi-Sédnek, a Farkó-kő és a Bocsár-hegy közti szurdokába jutunk, a 3. számú fotótúra-pont-hoz és a Noszlopy-forráshoz. Innen a piros turista-jelzésű úton érhetünk visz-sza Balatonszőlősre.
Az útvonal teljes hossza 9 kilométer, mintegy 2 óra, plusz, tetszés szerint, az egyes helyszíneken eltöltendő idő.

2. útvonal
Ez az útvonal, kifejezetten ajánlott fotózásra! A kiinduló pont lehet, akár a Nótárius Panzió is. A panzióval szemben lévő oldalon, az utolsó ház felett le-het felmenni, a Csere-hegy oldalába, fel az erdőhatárig, a 4. számú fotótúra-ponthoz. Innen lemegyünk a földútra, és azon jobbra fordulva, az Új-hegy keleti oldalán, elérjük a kék színű turista-jelzésű utat, mely bal felé levezet, a Balatonszőlős-Tótvázsony közti műútra. A műúton, mintegy 500 métert haladva Tótvázsony felé, jobbra, kőbánya jelzéssel murvás út ágazik le. Erre az útra térve, 250 méter után, bal felé, fel a szőlők felé ágazik le egy földút, mely elvezet minket a 6. számú fotótúra-ponthoz. Innen tárul elénk, az egyik legszebb panoráma a Balaton-felvidéken. Innen visszamegyünk a műútra, és még egy 500 métert haladunk Tótvázsony felé, ahol elágazáshoz érünk. Bal felé kitáblázott, jelzett út visz fel a Papok borozójához, a 7. és a 8. számú fotó-túra-pontokhoz. Itt minden együtt van, élmények, élvezetek szempontjá-ból, amire egy kikapcsolódásra vágyó turistának szüksége lehet. A csodála-tos tájkép élvezetét a gasztronómiai élvezetek gazdag tárháza és a finom borok kóstolása teszi egységes és emlékezetes íz- és élmény-csomaggá.
Az útvonal teljes hossza 12 kilométer, mintegy 2,5 óra, plusz, tetszés szerint, az egyes helyszíneken eltöltendő idő.

3. útvonal
A Nótárius Panziótól keletre indulunk, a faluból kivezető murvás úton, a lo-varda mellett. Mintegy 1200 méter után, a kék színű turista-jelzés keresztezi az utat. Itt jobbra fordulunk, lefelé a kék jelzés mentén, mely a Hidegkúti-Sé-det elérve, bevezet minket az Evetes-völgybe. A kék jelzés hamarosan, jobb-ra letér a völgyből, de mi menjünk tovább északnak, a völgyben, mely az egyik legszebb, és leginkább vadregényes szurdokvölgye a Balaton-felvidék-nek. Közel 1,5 kilométer után, jobb felől, egy erdészeti út közelíti meg a pa-tak menti ösvényt. A patakkal párhuzamosan, Hidegkút felé tartó erdészeti utat, egy másik út keresztezi, mely délkelet felől jön. Ez utóbbira kell rátér-ni, mely felvezet a Tormán-hegyre. A Tormán-hegy gerincén áthaladva, a hegy keleti oldalán, újabb erdészeti útelágazáshoz érünk. Itt balra, 500 mé-tert, felfelé kell menni, miközben érintjük az egykori, Tormán-hegyi kőfejtő-ket. Hamarosan, egy újabb út jön keresztbe, ahol jobbra kell menni 600 mé-tert. Ezen haladva érjük el a sárga színű turista-jelzéssel ellátott utat, amelyen balra, fel-felé kell menni, 70 métert, egészen addig, amíg el nem érjük a zöld színű turista-jelzést. A zöld jelzésnél jobbra fordulva, újabb 500 méter után érünk fel, a Recsek-hegy tetejére (430,8 m), a környék legmagasabb pontjára, a Noszlopy Gáspár kilátóhoz. Innen, az 5. számú fotótúra-pontról, tiszta idő-ben páratlanul szép körpanorámában lehet részünk.
Az útvonal teljes hossza 14 kilométer, mintegy 3 óra, plusz, tetszés szerint, az egyes helyszíneken eltöltendő idő.

4. útvonal
Ezt az egész napos programot, végig, jelzett turista utakon tehetjük meg. Ba-latonszőlősről a zöld jelzésen, észak felé haladva lehet felmenni a Nagy-Gellára (416,3 m). A hegyről észak felé, a kék jelzésű turista útra térünk, és ezen mehetünk, egészen a Zádor-várig, a 9. és 10. számú fotótúra-pontokig. A Zádor-vártól a piros jelzés mentén érhetünk vissza Balatonszőlősre.
Az útvonal teljes hossza 20 kilométer, mintegy 4 óra, plusz, tetszés szerint, az egyes helyszíneken eltöltendő idő.

5. útvonal
Egy rendkívül szép, vadregényes kirándulóhelyre vezet. Jelzett turista út nem vezet erre. Balatonszőlőstől délnyugatra, található az Aszófői-Séd szur-dok-völgye, a Meggy-hegy, a Pogány-pince, a Csengő-hegy és a Vásár-hegy között. Három bővizű patak találkozása van itt, kis zúgókkal, és négy forrás-sal. A meredek, 20-30 méter magas sziklafalak közt erősen visszhangzik a pa-takok zúgása. Balatonszőlősről, a falu Pécsely felőli végétől, a Szénégető-hegyre felkapaszkodó földútra térve, és onnan, a szántó és az erdő határa mentén, a Kasza-völgyön át érünk el, erre a csodálatos kirándulóhelyre.
Az útvonal teljes hossza 12 kilométer, mintegy 2,5 óra, plusz tetszés szerint, a kirándulóhelyen eltöltendő idő.